Juridiskt stöd
i brottmål

Vi står vid din sida i rätten

Juridiskt stöd
i brottmål

Vi står vid din sida i rätten

Misstänkt för brott? Välkommen att kontakta oss

Om du är misstänkt för brott – kontakta vår advokatbyrå. Låt oss företräda dig i rätten, på byrån finns advokater med mångårig erfarenhet som åklagare och därmed erfarenhet från insidan och kan förutse nästa drag från polis och åklagare. 

Kontakta oss redan idag – låt oss representera dig som din brottmålsadvokat i Malmö. Vi åtar oss uppdrag i övriga Skåne och hela Sverige.

Vi är med dig under hela rättsprocessen

Personer som är misstänkta för brott behöver en försvarsadvokat och du har alltid rätt att ha en försvarare närvarande redan från det första polisförhöret. Väljer du någon av våra medarbetare så har du en kompetent brottmålsadvokat vid din sida. Vi tar uppdrag som både offentlig och privat försvarare.

Anlitar du en advokat från vår byrå så kommer du att ha från en person med erfarenhet av hur polis och åklagare arbetar. Vi är alltid väl förberedda och du kommer att få bästa möjliga försvar redan från början.

Brottmålsadvokat i Malmö med stor rättslig erfarenhet

Vi har medverkat i en rad uppmärksammade brottmålsrättegångar och kan förbereda dig på vad som väntar, vilka frågor som kan uppkomma och hur du ska tänka. Vi ger dig kvalificerad rådgivning om hur man som misstänkt ska agera vid polisförhör och domstolsförhandling. Att ha en kunnig och rutinerad brottmålsadvokat vid sin sida redan från början är en trygghet och är bra ur rättslig synpunkt.

Att vara misstänkt för brott innebär inte med automatik att man blir åtalad för det. Det är inte ens säkert att polis och åklagare är övertygade om att den misstänkte har begått brottet. Det som dock händer är en förundersökning inleds där eventuella brottsoffer, vittnen och den misstänkte förhörs. Om brottet som du är misstänkt för ligger inom skalan för fängelsestraff så har du rätt till en offentlig försvarare, en brottmålsadvokat som företräder dig och tillvaratar dina intressen under hela rättsprocessen.

Vi tar uppdrag som offentlig försvarare

Om du har rätt till en offentlig försvarare så kan du också ansöka om vem som ska vara din offentliga försvarare. Vi tar uppdrag som offentlig försvarare och kan hjälpa dig med ansökan. Men det är rätten som avgör om du får göra ett byte av offentlig försvarare.

Vår långa erfarenhet från både försvars- och åklagarsidan gör att vi har goda förutsättningar att ge råd och stöd under hela förundersökningen.

Om du är misstänkt för ett lindrigare brott som endast väntas ge böter så har du som regel inte rätt till en offentlig försvarare. Då kan du ansöka om att anlita oss som privat försvarare. Du kan även anlita oss som privat försvarsadvokat om du är missnöjd med din utsedda offentliga försvarare men har nekats att byta.

Staten väcker åtal i brottmål

I ett brottmål är det alltid staten som väcker talan mot den åtalade. Åklagaren har som uppgift att bevisa att ett brott har begåtts och vem som har begått det. Det är alltid åklagaren som har bevisbördan och inte på den åtalade. Polis och åklagare gör en förundersökning där man samlar ihop bevis som ska räcka för att åtal ska väckas. Åklagaren ska arbeta objektivt och ska samla in bevis mot den misstänkte, men även uppgifter som talar för att den misstänkte är oskyldig. När förundersökningen är färdig gör åklagaren en bedömning om det ska väckas åtal.

När man är misstänkt eller åtalad för ett brott är det mycket viktigt att ha en erfaren brottmålsadvokat som man kan lita på till 100 procent och har förtroende för. Vi är mycket professionella, har bred juridisk kunskap och ett mycket stort personligt engagemang i våra klienter. Om du anlitar oss som din brottmålsadvokat i Malmö så kan vara trygg i att vi alltid gör vårt yttersta för att tillvarata dina intressen under hela rättsprocessen.

Viktigt med tryggt juridiskt stöd

När man är misstänkt för ett brott och står inför en rättsprocess är det vanligt att man känner sig utelämnad och osäker inför hur rättssystemet fungerar. Då är det mycket viktigt att ha en trygg och erfaren brottmålsadvokat att luta sig mot. Vi är med dig hela vägen och ser till att du är redo.

Vi hjälper till att lägga fram bevisning till din fördel, påpekar brister i åklagarens bevisning och kan leda förhör med eventuella vittnen. Vi tar självklart även hand om överklaganden efter att domen fallit. Våra advokater har stor erfarenhet av rättsprocesser av alla slag.

Kontakta oss redan idag om du är misstänkt för brott och är i behov av en kunnig och erfaren brottmålsadvokat i Malmö. Vi kan företräda dig som offentlig eller privat försvarare och vi hjälper även brottsoffer i rollen som målsägandebiträde. Vi ger dig erfaren och kompetent hjälp och stöd vid förhör och rättsförhandlingar – alltid med ditt bästa i fokus.

En pålitlig och kunnig brottmålsadvokat när du behöver det