Tjänster

Försvarsadvokat

Vi tar uppdrag som såväl offentlig som privat försvarare och står vid din sida om du är misstänkt för brott. Vi hjälper dig att förbereda dig inför polisförhör och informerar om vilka frågor det är troligt att du kan få. Vår långa erfarenhet från åklagarsidan gör att vi kan ge dig all den hjälp du behöver.

Är du misstänkt för ett brott med fängelse i straffskalan så har du i regel rätt till en offentlig försvarare som bekostas av staten. Om du inte beviljas en offentlig försvarare så har du rätt att anlita oss som privat försvarare.

Målsägandebiträde

Vi biträder även dig som är målsägande i ett brottsfall, det vill säga att du är den som har drabbats av brottet. Alla som har drabbats av grövre brott beviljas ett målsägandebiträde. Bland dessa brott finns rån, våldtäkt och misshandel.

Att ha ett målsägandebiträde vid sin sida skapar trygghet och du får en person som har fullt fokus på dina rättigheter som brottsoffer. Vi är med dig under hela rättsprocessen.

Familje- och socialrätt

Vi tar även uppdrag som advokat i tvister inom familjerätt och socialrätt, exempelvis vårdnadstvister. Vi har djup kunskap om de lagar som gäller och vet hur de tillämpas i rättssalarna. Dessa erfarenheter har vi från politiskt arbete inom socialnämnden och från juridiskt arbete i sociala frågor. Välkommen att kontakta oss om du har några frågor om familjerätt eller socialrätt.

För våra advokater är varje klient och varje uppdrag unikt